Get Adobe Flash player
 • 2
 • 5
 • 4
 • 1
 • 7
 • 6
 • "Po­lacy są naj­bar­dziej in­te­ligen­tnym na­rodem ze wszys­tkich, z który­mi spot­ka­li się Niem­cy pod­czas tej woj­ny w Europie." Adolf Hitler
 • "Daj komuś ogień, a będzie mu ciepło przez jeden dzień, ale wrzuć go do ognia, a będzie mu ciepło do końca życia." Terry Pratchett
 • "Każdy dzień jest podróżą przez historię." Jim Morrison
 • "Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia." Albert Einstein
 • "Pat­riotyzm jest wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest miłość do włas­ne­go na­rodu; nac­jo­nalizm wte­dy, gdy na pier­wszym miej­scu jest niena­wiść do in­nych na­rodów niż własny." Charles de Gaulle
 • SKRH bierze udział w spektaklu poetyckim dedykowanym Żołnierzom Wyklętym pt. "Czyściec" 27.02.2015r.

 

 
Wszystkich odwiedzających gorąco zachęcamy do pobrania specjalnej czcionki MaszynaAEG.ttf umożliwi ona przeglądanie strony w optymalnej wersji.   
 
 
 

Na stronie bardzo często wprowadzane są zmiany i ulepszenia, zachęcam więc do regularnego kontrolowania nowych wpisów i zdjęć.

1 

Kliknij aby powiększyć:

32