Główna

mgr Jacek Trajdos – geograf, historyk wojskowości, fortyfikator, student archeologii, posiada uprawnienia wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kilka patentów żeglarskich i motorowodnych w tym międzynarodowe, współpracuje z wieloma znanymi osobami o pokrewnych dziedzinach zainteresowań, prowadzi własny cykl filmowy „Eksplorator po fortyfikacjach”.

Pojęcie „militaria” obejmuje wszelkie przedmioty ruchome (umundurowanie, uzbrojenie, wyposażenie, znaki, dystynkcje, odznaczenia, instrukcje, mapy, pieniądz zastępczy itd.)

i nieruchomości (budowle obronne i nieobronne, pola ćwiczebne, lądowiska dla samolotów itd.) wytworzone dla potrzeb pokojowej egzystencji wojska i prowadzenia działań wojennych, a także będące skutkami działalności wojska (dokumenty służbowe, fotografie, pamiętniki, rękodzieło pamiątkowe, mosty wojenne, trofea, ślady walk, pola bitew itd.). Tak jak pojęcie to ma szeroki zakres, tak też szerokie są związki dziedzictwa kulturowego po wojsku

i działaniach wojennych z życiem współczesnym, bowiem militaria to obiektywne świadectwa czasu minionego podlegające zabiegom konserwacji zabytków, główne źródło do badań historyczno wojskowych, pole działań kolekcjonerstwa i muzealnictwa wojskowego, materiał do tworzenia produktów turystyki kulturowej kulturowo-przyrodniczej, element podtrzymujący tradycje narodowe itd.

 

Mirosław Worona

Prezes Osowieckiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego

"Eksplorator po fortyfikacjach" - projekt mający na celu zapoznanie z ciekawymi i mało znanymi obiektami w Polsce.
GRH im. 10. bsap. zaprasza do współpracy!

kontakt:

jtrajdos@militaria-hobby.eu

jacit_21


Jacek

514-09-1937

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept